• EN
 • Logg inn
 • Eksportprogrammet Global Growth

   GettyImages
  GettyImages

  Innovasjon Norge tilbyr hvert år mange eksportprogram for grupper av bedrifter. Hensikten er å bidra til at etablerte bedrifter lykkes med salg i internasjonale markeder.

  Hvert år setter vi i gang 20 Global Growth programmer. Hvert program er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor og/eller marked, og består av kurs, rådgivning og samlinger både i Norge og i aktuelle markeder. Gjennom Global Growth reduserer vi risikoen, åpner relevante dører og øker hastigheten knyttet til eksport.

  Hvorfor delta?

  I et Global Growth-program følger vi deg og din bedrift hele veien ut i markedet. Dette skjer gjennom at vi skaper gode og trygge arenaer for kompetanse- og nettverksbygging samt kobler mot relevante internasjonale og norske aktører.

  Programmet gir deg innsikt i hva som skal til for å lykkes, og hvordan du skal bli oppfattet som en attraktiv forretningspartner i det relevante markedet.

  De fleste programmene foregår over 8 - 10 måneder. I løpet av programperioden arrangeres det to samlinger i eksportmarkedet, med samlinger i Norge før og etter reisene.

  Hvem er denne tjenesten for?

  Programmet er rettet mot bedrifter som har høyt ambisjonsnivå, eksportstrategi forankret i styret og nødvendige ressurser til å skalere. Vi setter sammen grupper av åtte til tolv bedrifter fra samme sektor med beslektede ønsker og muligheter.

  Vil du vite mer om kommende programmer? Se prosjektene som er åpne for interessemeldinger under, eller kontakt:

  Programmer åpne for registrering

  Pågående programmer