Eksportprogrammet Global Growth

 GettyImages
GettyImages

Eksportprogrammet Global Growth er Innovasjon Norges kompetanseprogram for etablerte bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt. Programmet består av kurs, rådgivning og samlinger både i Norge og i aktuelle eksportmarkeder.

I Global Growth følger vi deltakerbedriftene hele veien ut i markedet, kobler dem med relevante internasjonale og norske aktører, samt skaper arenaer for nettverksbygging. Hvert program er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor og/eller marked.

Hvem er denne tjenesten for?

Programmet er rettet mot bedrifter som har:

 • Høyt ambisjonsnivå
 • Eksportstrategi forankret i styret
 • Tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen
 • Ressurser og evne til å skalere

Hvorfor delta?

Målet med programmet er at deltakerbedriftene skal redusere risikoen og øke hastigheten ved internasjonal satsing. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å bearbeide muligheter, hindringer og utfordringer i markedet. Ønsket resultat: Økt eksport.

Programmet vil også gi innsikt i hva som skal til for å lykkes, og hvordan du skal bli oppfattet som en attraktiv forretningspartner. Hjelp til å kartlegge potensielle kunder, samarbeidspartnere og interessenter inngår også som en del av Eksportprogrammet.

Dette tilbyr vi

 • Programperiode på 4 til 12 måneder
 • Samlinger både i Norge og i det aktuelle markedet
 • Rådgivning
 • Nettverk
 • 8 til 12 deltakerbedrifter/sparringpartnere tilhørende samme sektor, bransje eller industri.

Programmet er skreddersydd på bakgrunn av deltakerbedriftenes behov, men enkelte bolker er obligatoriske:

 • Pitch- og presentasjonsteknikk
 • Arbeidsmøter og forretningsmodellering
 • Eksportrådgivning
 • Markedsinnsikt og kulturforståelse

Spørsmål om eksportprogrammet Global Growth?

Programmer åpne for registrering