• EN
 • Logg inn
 • Eksportprogrammet Global Growth

   GettyImages
  GettyImages

  Innovasjon Norge tilbyr hvert år mange eksportprogram for grupper av bedrifter. Hensikten er å bidra til at etablerte bedrifter lykkes med salg i internasjonale markeder.

  Global Growth og koronaviruset

  Som en følge av spredningen av koronaviruset og myndighetenes anbefalinger er de fleste Global Growthprogrammer utsatt inntil videre.

  For å være best mulig posisjonert så snart situasjonen normaliseres ønsker vi å tilby nettbaserte og eksportrelaterte aktiviteter for de av dere som har mulighet til og interesse av dette. Prosjektleder i de ulike programmene vil holde dere orientert så snart vi har et tilbud på plass. I mellomtiden krysser vi fingrene for at verden bruker kort tid på å friskmeldes så vi kan vende tilbake til hverdagen vi alle savner.

  Pass på hverandre!

   

  Hvert år setter vi i gang 20 Global Growth-programmer. Hvert program er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor eller marked. Global Growth består av forberedende kurs hjemme, og samlinger i aktuelle internasjonale markeder. Bedriftene får alltid introduksjon til relevante nettverk. Gjennom Global Growth reduserer vi risikoen og åpner «de riktige» dørene for å øke hastigheten knyttet til eksport.

  Hvorfor delta?

  I et Global Growth-program følger vi deg og din bedrift hele veien ut i markedet. Dette skjer gjennom at vi skaper gode og trygge arenaer for kompetanse- og nettverksbygging samt kobler mot relevante internasjonale og norske aktører.

  Programmet gir deg innsikt i hva som skal til for å lykkes, og hvordan du skal bli oppfattet som en attraktiv forretningspartner i det relevante markedet.

  De fleste programmene foregår over 8 - 10 måneder. I løpet av programperioden arrangeres det to samlinger i eksportmarkedet, med samlinger i Norge før og etter reisene.

  Hvem er denne tjenesten for?

  Programmet er rettet mot bedrifter som har høyt ambisjonsnivå, eksportstrategi forankret i styret og nødvendige ressurser til å skalere. Vi setter sammen grupper av åtte til tolv bedrifter fra samme sektor med beslektede ønsker og muligheter.

  Vil du vite mer om kommende programmer? Se prosjektene som er åpne for interessemeldinger under, eller kontakt:

  Meld din interesse for disse programmene

  Pågående programmer