Hopp til hovedinnhold

Betalingsguide

Penger i et veltet glass© Michael Longmire, UNsplash.com
Betalingsguiden er utviklet for eksportører og bedrifter som handler internasjonalt. Guiden beskriver relevante forhold som hjelper norske eksportører med å sikre effektivt betaling fra utenlandske kunder på en lønnsom måte.

For å kunne ta gode betalings avgjørelser i kontraktsforhandlingene, er det viktig å ha en forståelse av både betalingsvilkår, konkurransesituasjon, risikovurdering og -håndtering, i tillegg til sikringsinstrumenter.

Det er flere ytre faktorer som vil påvirke din bedrifts valg av betalingsvilkår. Ofte ser man at kundens og eller markedets betydning for din virksomhet, er med på å avgjøre hvor fleksibel man er villig til å være. Det er klart at konkurransesituasjonen også vil ha en del å si for hvem av partene som sitter på det beste forhandlingskortet.

Man må ikke glemme å ta hensyn til egen finansieringssituasjon, for å vurdere om salget i det hele tatt er lønnsomt og bærekraftig for bedriften. På samme måte som de øvrige faktorer er med på å påvirke, kan ikke betaling og finansieringsløsninger diskuteres uten en god risikovurdering- og håndterings plan. Dette er viktig for å finne riktige betalingsvilkår og sikringsinstrumenter. Dette vil første avsnitt dreie seg om, i tillegg til risikofaktorer knyttet til internasjonale transaksjoner.

For eksportører vil det være ekstra utfordringer knyttet til oppgjør da de ikke har samme kundenærhet som på hjemmebane.

Trade Finance

Trade Finance er et middel for å gjøre internasjonal markedsmuligheter til aktuelle eksportsalg til riktig tid ved effektiv håndtering av identifiserte risikofaktorer i internasjonal handel.

Muligheter

Over 99 prosent av markedet befinner seg utenfor Norge og en bredere tilnærming til egen kundeportefølje er derimot nødvendig for bedrifter med høye vekstambisjoner.

Risiko

Ingen betaling eller forsinket betaling fra utenlandske kunder.
Politisk og kommersiell risiko i tillegg til kulturell innflytelse.


Kredittpolicy*:
Gir retningslinjer for kredittrutinene og den risikoprofil som er basis for kredittgivningen i virksomheten. En god kredittpolicysikrer at nye kunder er kredittverdige og at eksisterende kunder kreditt overvåkes. Videre bør det være tydelig hvem som har beslutningsmyndighet til å gi kreditt, og den bør sikre rettidig inndrivelse av utestående fordringer.

Publisert :
Sist oppdatert :