Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter

  Fiskemærer ute i havet
  GettyImages

  Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter.

  Hvem kan få finansiering?

  Både små og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser kan få finansiering. 

  Hva kan vi finansiere?

  Vi finansierer utviklingsprosjekter i, og på tvers av, verdikjedene for bioressurser. Kostnader vi dekker kan knyttes til:

  • Produktutvikling, konseptutvikling og utvikling av forretningsmodell
  • Kunnskapsinnhenting (sammenstilling av data, mindre analyser, dokumentasjon og kartlegging av markedspotensial)
  • Forbedret produksjon og tilgjengeliggjøring av bioressurser
  • Opplæring gjennom mentorstøtte
  • Kunnskapsutveksling gjennom hospitering (erfaringsutveksling i produksjonsbedrifter internasjonalt)
  • Utvikling av nye foredlingsprosesser og forprosjektering forut for pilotering og demoanlegg
  • Verifisering av norsk eller internasjonal teknologi forut for beslutning om innlisensering
  • Samarbeid mellom to eller flere bedrifter med mål om bedriftsnettverk eller annen klyngeutvikling

  Støtteandel i prosjektene avhenger av bedriftens størrelse og type aktivitet. Dette styres av statsstøtteregelverket. Vi vil fortrinnsvis gi støtte mellom 100 000 og 3 millioner kroner fra bioøkonomiprosjekter.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  Kriteriene under benyttes ved prioritering av hvilke prosjekter som får støtte:

  • Prosjekter skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Prosjekter skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften
  • Prosjekter som utvikler løsninger i produksjon, foredling og/eller full utnyttelse i bruk av bioressurser. Eksempelvis produktutvikling, prosessutvikling eller organisatorisk utvikling.
  • Prosjekter som bidrar til utvikling av markedsrettet strategi, nye markeder og/eller merkevarebygging
  • Prosjekter som kan sannsynliggjøre et positivt klimabidrag
  • Prosjekter som bidrar til økt og bærekraftig matproduksjon

  Mer informasjon om pilot- og demonstrasjonsprosjekter for bioøkonomien