Hopp til hovedinnhold

Angrerett og retur

Alle forbrukere har krav på en angrerett. Siden kunden ikke har samme sjanse til å se på produktet før de kjøper det på nett, er angrerettreglene for netthandel forskjellig fra direktesalg.

Angrerett

Når en forbruker handler varer eller tjenester på nettet, har hen en lovbestemt rett til å angre på kjøpet innen 14 arbeidsdager. Retten er å kunne returnere varen uten å angi noen grunn og uten å risikere noen straff for mislighold. Fristen vil tre i kraft når forbrukeren mottar kjøpt vare eller når kontrakten er inngått for en tjeneste.

Dersom den næringsdrivende ikke gir forbrukeren opplysninger om angreretten, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen.

Returkostnadene som kommer av å påberope seg angreretten skal forbrukeren betale. Dette må selgeren informere om i kjøpsvilkårene.

Betaling ved retur

Dersom forbrukeren velger å benytte seg av angreretten, skal selgeren tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra selger ble varslet om beslutningen. Den eneste kostnaden forbrukeren kan pålegges når angreretten benyttes, er den direkte kostnaden ved å sende varen tilbake.

Vær oppmerksom på at angrerettsreglene i direktivet sier at kunden stort sett står fritt til å returnere defekte varer. Kravet om at forbrukeren skal returnere varene i vesentlig uendret tilstand er fjernet.

Hva er unntatt?

Varer og tjenester som er unntatt fra angreretten er for eksempel:

  • varer som på grunn av sin art ikke kan returneres eller som raskt forringes eller blir for gammel (for eksempel mat)
  • varer som er tilpasset til forbrukerens spesifikasjoner eller er personlig utpreget
  • spill- og lotteritjenester
  • aviser og magasiner
  • lyd- eller videoopptak eller dataprogrammer (etter at forseglingen er brutt)
  • en tjeneste som er påbegynt med forbrukerens samtykke eller tatt i bruk før utløpet av angrefristen (for eksempel abonnent på strømmetjeneste)
  • mat, drikkevarer eller andre dagligvarer som blir levert til forbrukerens bolig eller arbeidsplass av distributører ved regelmessig levering
  • tjenester knyttet til overnatting, transport, catering eller lignende.

Reklamasjonsrett

Selgeren er forpliktet til å levere varen uten mangler til forbrukeren. Dette betyr at selgeren er ansvarlig dersom varer eller tjenester er defekte (har en mangel) når de leveres til forbrukeren.

En mangel på en vare som vises innen seks måneder etter levering, anses å ha eksistert på leveringstidspunktet, med mindre annet kan bevises av selgeren. Dette gjelder med mindre det er uforenlig med arten på varen eller tjenesten.

Dersom varen har en mangel, har kunden krav på å kunne returnere varene gratis. Selger er pålagt å omlevere varen, enten ved å reparere eller erstatte produktet, gi prisavslag eller heve avtalen og tilbakebetale kjøpesummen.

Selgerens forpliktelser er bare minimumskrav etter EU-regelverket. Hvert land har rett til å lovfeste strengere krav til forbrukervern.

I EU/EØS har forbrukeren en lovfestet rett til å reklamere på mangel på et produkt i inntil 2 år etter at produktet er levert. I noen land har kunden lovfestet rett til ytterligere tid til å reklamere på feil. (for eksempel 3 år i Sverige og 5 år i Norge). Dere bør finne ut hvilke regler som gjelder i hvert enkelt land dere vurderer å etablere en nettbutikk.

Garanti

Det er vanlig at selgeren frivillig gir garantier mot eventuelle feil på en vare som oppstår innenfor et visst tidsrom, fordi det kan være et konkurransefortrinn.

For å ikke villede forbrukeren, er det viktig at selgeren informerer forbrukerne om at garantien ikke påvirker forbrukerens lovbestemte rettigheter. Det er en lovfestet rett å kunne klage på en mangel på varen i 2 år etter kjøp. Det kan aldri erstattes av en kortere garantitid.

En garanti vil være bindende for den som gir garanti på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og tilhørende reklame. Det må være klart hva innholdet av garantien er. Det gjelder særlig varigheten og det geografiske virkeområdet, hvilke opplysninger som er nødvendige å oppgi for å gjøre krav på garantien, samt garantistens navn og adresse. Dersom forbrukeren ber om det, skal garantien gjøres skriftlig tilgjengelig for forbrukeren.

Publisert :
Sist oppdatert :