Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Angrerett og retur

  Alle forbrukere har krav på en angrerett. Fordi kunden ikke har sjanse til å se på produktet før de kjøper det på nett, er angrerettsreglene for netthandel forskjellig fra direktesalgs.

  Angrerett

  Når en forbruker handler varer eller tjenester på nettet har forbrukeren en lovbestemt rett til å angre på kjøpet innen 14 arbeidsdager. Forbruker har innenfor dette tidsrommet rett til å returnere varen uten å angi noen grunn, og uten å risikere noen straff for mislighold. Fristen vil tre i kraft når forbrukeren mottar kjøpt vare, eller for en tjeneste når kontrakten er inngått.

  Gir ikke den næringsdrivende forbrukeren opplysninger om angreretten, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen.

  Returkostnadene som kommer av å påberope seg angreretten, skal forbrukeren betale. Dette må selgeren har klart informert om i kjøpsvilkårene.

  Betaling ved retur

  Dersom forbrukeren velger å benytte seg av angreretten, skal selger tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da selger er varslet om forbrukerens beslutning. Den eneste kostnaden som kan pålegges forbrukeren når angreretten benyttes er den direkte kostnaden som påløper når varene blir sendt tilbake.

  Det som er viktig å være oppmerksom over ved angrerettsreglene i direktivet, er at det nå er stort sett fritt for kunden å returnere defekte varer. En svært tvilsom del av de nye reglene er at kravet om at forbrukeren skal returnere varene i vesentlig uendret tilstand er fjernet.

  Hva er unntatt?

  Det er enkelte varer som kan selges uten returrett. Varer og tjenester som er unntatt fra angreretten er for eksempel:

  • Når varene på grunn av sin art ikke kan returneres eller som raskt forringes eller blir for gammel (for eksempel mat)
  • Når varene er tilpasset til forbrukerens spesifikasjoner eller er personlig utpreget
  • Spill- og lotteritjenester
  • Aviser og magasiner
  • For lyd- eller video-opptak eller dataprogrammer. Etter at forseglingen er brutt
  • Når tjeneste er påbegynt, med forbrukerens samtykke, eller tatt i bruk før utløpet av angrefristen (f.eks. abonnent på strømmetjeneste)
  • Når forbrukeren kjøper mat, drikkevarer eller andre dagligvarer og varene blir levert til forbrukerens bolig eller arbeidsplass av distributører ved regelmessig levering
  • Ved levering av tjenester knyttet til overnatting, transport, catering eller lignende.

  Reklamasjonsrett

  Selger er forpliktet til å levere varen uten mangler til forbruker. Dette betyr at selger er ansvarlig dersom varer eller tjenester er defekt (har en mangel) når de leveres til forbruker.

  En mangel på en vare som vises innen seks måneder etter levering anses å ha eksistert på leveringstidspunktet med mindre annet kan bevises av selger. Dette gjelder mindre dette er uforenlig med arten på varen eller tjenesten. Dersom varen har en mangel, har kunden krav på å kunne returnere varene gratis, og selger er pålagt å omlevere varen, enten ved å reparere varen, erstatte produktet, gi prisavslag eller heve avtalen og tilbakebetale kunden full kjøpesum. Selgers forpliktelser er bare minimumskrav etter EU-regelverket. Hvert land har rett til å lovfeste strengere krav til forbrukervern.

  I EU/EØS har forbrukeren en lovfestet rett til å reklamere på mangel på et produkt i inntil 2 år etter at produktet er levert. I noen land har kunden lovfestet rett til ytterligere tid til å reklamere på feil. (F.eks. 3 år i Sverige og 5 år i Norge). Dere bør finne ut hvilke regler som gjelder i hvert enkelt land dere vurderer å etablere en nettbutikk.

  Garanti

  Det er vanlig at selger frivillig gir garantier mot eventuelle feil på en vare som skulle oppstå innenfor et visst tidsrom, da dette kan være et konkurransefortrinn. Det er viktig at selgeren ikke villeder forbrukeren og sørger for å informere forbrukerne om at garantien ikke påvirker forbrukerens lovbestemte rettigheter. Retten til å klage på en mangel på varen i 2 år etter kjøp som nevnt ovenfor, er en lovfestet rett, og kan aldri erstattes av en kortere garantitid.

  En garanti vil være bindende for den som gir garanti på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og tilhørende reklame. Det må være klart hva innholdet av garantien er, særlig dens varighet og geografiske virkeområde, og hvilke opplysninger som er nødvendige å oppgi for å gjøre krav på garantien, samt garantistens navn og adresse. Dersom forbrukeren ber om det, skal garantien gjøres skriftlig tilgjengelig for forbrukeren.